top of page

Tanka Tanka is een veilige haven voor veel kwetsbare Gambianen, waar zij worden opgevangen en behandeld. Enorm belangrijk, want de situatie van psychiatrische patiënten in Gambia is schrijnend. Vaak worden zij volledig verstoten uit de samenleving. 

 

Mijn goede vriendin Mireille Vermeulen, van beroep verpleegkundige hartfalenpolie in Ziekenhuis Riviereland in Tiel, is al jaren actief betrokken bij de stichting die dit unieke ziekenhuis ondersteunt. Om de Mireille en haar project te steunen heb ik een Charity editie botanical art prints gemaakt en gedoneerd aan dit goede doel.
 

Over de Stichting
 

Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia is een van de weinige psychiatrische ziekenhuizen in West-Afrika. Het maakt onderdeel uit van het algemeen ziekenhuis Edward Franciss Small Teaching Hospital (EFSTH) in Banjul (hoofdstad van Gambia).

 

Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten vierentwintig uur per dag verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met acute psychiatrische problematiek die vaak worden verstoten uit de samenleving.

Tanka Tanka ontvangt van het EFSTH financiën voor voeding, medicijnen en salarissen van de medewerkers. Alle andere kosten zoals, verblijf, bijscholing, onderhoud van de gebouwen en therapieën moet het ziekenhuis Tanka Tanka zelf betalen. Daarnaast is er regelmatig onvoldoende geld voor medicijnen en voeding.

 

Tot eind 2017 werd Tanka Tanka ondersteund door de Stichting Gambia Tanka Tanka (voormalige stichting). Zij heeft het psychiatrisch ziekenhuis in 2009 laten bouwen en het in de jaren daarna steeds ondersteund. Na het afronden van de werkzaamheden door de oude stichting heeft een nieuwe stichting (Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka) besloten aan om het werk voort te zetten. De nieuwe stichting (FSMHCTT) is opgericht op 22 maart 2018

De opbrengst van flower art prints wordt besteed aan nodige verbouwing van de keuken en behandelkamers.

Alvast enorm bedankt voor jullie steun!

Warme groet, Cora

Over het initiatief: https://drivingfortankatanka.nl

Driving for Tanka Tanka
Met Mireille
A'dam-Dakar Challenge
Mireille bij Tanka Tanka

Een aantal weken per jaar is Mireille bij Tanka Tanka om verpleegkundig personeel op te leiden.

Voor het gebouw
Charity editie
Educatie van personeel
Wondverzorging
Keuken
bottom of page